A

AC: striedavý prúd.

ACTIVITY DETECTION (detekcia aktivity): jednoduchá forma detekcie pohybu, umožňuje len indikáciu alarmu pri zmene svetelných pomerov. Používa sa často s video-multiplexermi na aktualizáciu kamier v prípade aktivity.

ADDRESS (adresa): sekvencia bitov, znak alebo skupina znakov, ktorá identifikuje sieťovú stanicu.

AES (Automatic Electronic Shutter): je veľmi užitočná funkcia kamery, pretože predlžuje expozičný čas a dáva možnosť predĺženia expozičného času obrazového snímača (dlhší expozičný čas dovolí snímaču získať jasnejší obraz.).

AES

AFC - Automatic Frequency Control (automatické dolaďovanie): automatické nasledovanie oscilátora ku konkrétnemu úzkemu rozsahu frekvencií.

AGC - Automatic Gain Control (automatické ovládanie zosilenia): elektronický obvod nachádzajúci sa v kamerách, ktorý v podmienkach slabého osvetlenia zosiluje video-signál. V normálnych podmienkach si zachováva konštantnú úroveň.

AI - Automatic Iris (automatická clona): funkcia objektívu, ktorá zabezpečuje automatické prispôsobenie sa rozličným úrovniam osvetlenia a dopad optimálneho množstva svetla na obrazový snímač.

ALARM ACTIVATED VCR (alarmom aktivované VCR): VCR, ktoré sa na nahrávanie spúšťa z nečinnej pozície. Môže trvať asi 20 sekúnd, kým sa navinie páska a začne nahrávanie použiteľného obrázku. Pokiaľ sa VCR nachádza v režime "time lapse", môže spustenie trvať kratšie.

ALARMING (alarmovanie): schopnosť zariadenia CCTV reagovať na externý alarmový vstup, umožnenie viacerých funkcií, ako je napr. zopnutie príslušného kamerového signálu, alarmové spustenie VCR.

ALC - Automatic Level Control (automatické ovládanie úrovní): na objektívoch s automatickou clonou manuálne nastavenie tiež známe ako Peak/Average, schopnosť objektívu reagovať viac na osvetlenie (Peak) alebo viac na tmavšie prostredie (Average).

ALGORITHM (algoritmus): pravidlo alebo postup na riešenie problému, termín obyčajne používaný v matematike.

AM - Amplitude Modulation: amplitúdová modulácia.

AMBIENT LIGHT (okolité svetlo): všeobecná úroveň osvetlenia v určitom prostredí.

ANALOGUE (analógové): elektrické napätie, ktoré je priamo proporcionálne dané pre určitý vstup alebo výstup.

ANGLE OF VIEW (zorný uhol): ohraničenie priestoru, ktorý kamera/objektív môže vidieť.

APERTURE (apertúra): clonový otvor objektívu.

ARCHIVE (archivácia): Dlhodobé uloženie videozáznamu v digitálnej alebo analógovej podobe na vymeniteľné záznamové médiá.

ARMOUR (kovové vystuženie): ochrana kábla zabezpečujúca jeho odolnosť voči poškodeniu stlačením alebo prestrihnutím.

ASPECT RATIO (pomer strán obrazu): pomer medzi vertikálnou a horizontálnou stranou obrazu kamerového snímača, pomer je 4:3.

ASPHERICAL LENS (asférický objektív): Objektív navrhnutý s nesférickým tvarom tak, aby lomil prechádzajúce svetlo aj do objektívu s menšou apertúrou, takže objektívom prechádza viac svetla, alebo aby zmenšoval skreslenie na širokouhlých objektívoch.

ASYNCHRONOUS DATA (asynchrónne dáta): najbežnejšia forma dát, kedy sú dáta prepúšťané bez informácie o čase.

ATTENUATION (zoslabenie): termín používaný na označenie zoslabenia video-signálu pri prenose z jedného bodu do druhého.

ATW: automatické vyváženie bielej farby podľa R-G a B-G pred Gamma korekciou.

AUX: prídavný.

AWB (auto white balance): Vlastnosť farebných kamier, pomocou ktorej kamera pri zmene svetelných podmienok v snímanej scéne udržiava konštantné farebné podanie scény.

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info