C

CABLE EQUALISER (káblový vyrovnávač): zosiluje úroveň video-signálu na dlhom kábli, čím sa kompenzuje strata úrovne video-signálu.

CAD: skonštruované pomocou počítača.

CAMEO: termín používaný pri multiplexeroch, predstavuje jednu šestnástinu priestoru celej obrazovky.

CATV: obecná anténna televízia.

CCD (charged coupled device): Integrovaný obvod, ktorý sníma obraz z objektívu a mení ho na elektronický signál

CCIR: čiernobiely video-signál pre väčšinu Európy, Austrálie a Stredný východ - 625 riadkov, 50 Hz.

CCTV: uzavretý televízny obvod - televízny systém používaný pre súkromné účely a nie pre verejné vysielanie.

CHROMA BURST: vysokofrekvenčný impulz, referenčný signál (4.43Mhz) obsiahnutý vo video-signáli .

CHROMINANCE (chrominancia): časť video-signálu, ktorá obsahuje všetky informácie o farbách.

CLADDING (obvodový plášť): najokrajovejšia časť optického kábla, menšej hustoty ako jadro, funguje ako optická bariéra na zabránenie prenikania vysielaného svetla navonok.

CLOCK (hodiny): názov používaný pre akýkoľvek zdroj vysielajúce časové signály pri prenose synchronizovaných dát.

CMOS: spínacie zariadenie používané tiež ako zariadenie na zdvihnutie kamery - MOS čip.

C-MOUNT: priemyselná norma závitu na zadnej strane objektívu. Objektív s C-mount možno použiť na kamere CS-mount, avšak objektív CS-mount nemožno použiť na kamere formátu C-mount.

COAXIAL CABLE (koaxiálny kábel): tienený kábel obsahujúci centrálny vodič.

COMPOSITE SYNC (zložený synchronizačný): signál obsahujúci impulzy Line (riadkový) a Field (snímkový), ktorý však nemá informáciu o videu.

COMPOSITE VIDEO (úplný TV signál): kombinácia všetkých elektronických informácií požadovaných na tvorbu video-signálu. Obsahuje video 0.7 volt a 0.3 volt sync.

COMPRESSED PICTURE (komprimovaný obrázok): komprimovaný obrázok je obrázok redukovaný vo veľkosti, pričom zobrazuje všetky pôvodné informácie.

COMPRESSION (kompresia): zachytenie štandardných video-signálov a ich redukcia na kompaktné digitálne dáta.

CONDITIONAL REFRESHMENT (podmienené obnovenie): technológia využívaná u niektorých systémov na prenos videa. Po vytvorení prvého obrázku sa vyšle len časť, ktorá sa zmenila, čo umožňuje vysokú rýchlosť aktualizácie i pri zaznamenaní malého pohybu. Rýchlosť aktualizácie sa však znižuje so zvýšením frekvencie pohybu.

CORE: jadro kábla.

CPU: jednotka centrálneho spracovania - základné zariadenie, ktoré obsahuje logiku spracovávania údajov.

CROSS TALK (presluch): elektrické križovanie spôsobené elektromagnetickou alebo elektrostatickou väzbou medzi susednými vodičmi alebo externými zdrojmi. Križovanie medzi dvomi alebo viacerými signálmi v uzavretej proximite v rámci pásmovej priepustky.

CRT (obrazovka): zariadenie, ktoré sa používa na zobrazenie informácie na TV alebo monitore.

CS na rozvodku C MOUNT: krúžok o veľkosti 5mm, ktorý umožňuje použitie objektívov C-mount na kamerách CS-mount.

CS-MOUNT: podobne ako C mount, ale vyžaduje objektív o 5 mm bližšie k obrazovému snímaču, nová priemyselná norma pre objektívy.

CURRENT LOOP (prúdová slučka): elektronická metóda signalizácie pre CCTV, ktorá sa používa pri funkciách ovládania vzdialenej kamery. Dáta sú vysielané cez pár káblov a má kapacitu na vyššiu vzdialenosť. Je menej prístupná rušeniu ako 2 podobné systémy na báze drôtového prenosu.

Navštívte nás

Navštívte nás

TomsHardware Elektro
Jesenského 2974/1A
02401 Kysucké Nové Mesto
obchod@tomshardware.sk
Mobil: 0907 097810

Po-Pia 8:00 -16:00
So-Ne: zatvorené
Obedňajšia prestávka:
12:00 - 12:30

Kompletné kontakty

Ceny v e-shope a kamennej predajni sa môžu líšiť.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info