D

DB - Decibel: logaritmický pomer medzi dvoma signálmi.

DC - Direct Current: rovnosmerný prúd.

DD - Direct Drive (priame napájanie): nový druh automatickej clony pre objektívy, pričom objektív vyžaduje priamy prúd z kamery oproti úrovni videa požadovanej u objektívov AI.

DECODE (dekódovanie): v terminológii multiplexerov prehrávanie obrázkov z pásky.

DECOMPRESSION (dekompresia): prevod digitálnej komprimovanej informácie na normálny video-obrázok.

DEFINITION (rozlišovacia schopnosť): schopnosť kamery alebo monitora rozložiť jemmý detail, meraná v riadkoch.

DEPTH OF FIELD (hĺbka poľa): sledované miesto, ktoré je v ohnisku, táto hodnota sa zvyšuje zmenšovaním otvoru (apertúry).

DESKTOP SWITCHER (pultový spínač): zariadenie na výber prichádzajúcich signálov z množstva kamier, pre zobraznie na jednom alebo viacerých monitoroch.

DIGITAL SIGNAL (digitálny signál): signál, ktorý zahrňuje binárnu informáciu (1 0). Umožňuje spracovanie zariadeniami na báze mikroprocesorov.

DIS - Digitálna stabilizácia obrazu: umožňuje zníženie priestoru na pevnom disku pri nahrávaní DVR. Umožňuje stabilné obrázky z fotoaparátu (kamery) počas rýchlych kmitov zariadenia (napríklad: pri silnom vetre).

DISTRIBUTION AMPLIFIER (distribučný zosilovač): zariadenie, ktoré oddeľuje a zosiluje vstupné signály pre viaceré výstupy.

DROPOUT (vynechanie impulzu): strata video-signálu z hlavy magnetickej pásky alebo z poškodenej pásky.

DTMF - Dial Tone Multi Frequency: frekvencia používaná niektorými výrobcami pre telemetrické vysielanie signálov cez točené párové káble.

DUPLEX: v terminológii multiplexerov - dve simplexné jednotky prepojené do jedného zariadenia. Umožňuje vykonávať dve funkcie súčasne, napr. nahrávať obrázky na pásku počas zobrazovania obrázky z kamier v režime multiscreen v rovnakom čase.

DVST - Digital Video Storage & Transmission (ukladanie a prenos digitálneho videa): – zariadenie, ktoré komprimuje obrázky na zlomok pôvodnej veľkosti pre prenos cez komunikačné siete alebo digitálne obrázky ukladá. Toto zariadenie prenáša vždy celý obrázok.

DWELL TIME (čas zadržania): čas, pokiaľ video spínač zostane po určitý čas na kamere a až potom prejde k ďalšej kamere.

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info