R

RACK MOUNT: časť zariadenia, ktorá môže byť zabudovaná v rackovom kryte, normou je šírka 19” a výška 44.45 mm.

RANDOM INTERLACE (náhodné vrstvenie): spôsob televízneho snímania, ktoré nedefinuje striktný vzťah medzi susednými riadkami v nasledujúcich poliach.

RASTER: vopred definovaný priestor snímania pre televízny obraz

REFLECTANCE (odrazivosť): úroveň osvetlenia, ktorá odráža povrchy, bežne sa uvádza v percentách.

REFLECTED LIGHT (odrazené svetlo): osvetlenie prostredia znázobené odrazom. Ide o úroveň osvetlenia, ktorá je dostupná pre kameru a určuje kvalitu obrazu.

REFRACTION (lomenie): odchyľovanie svetla pri určitých uhloch, ak vstupuje z iných medií odlišnej hustoty.

REGENERATORS (regenerátory): zariadenia nachádzajúce sa v príslušných intervaloch pozdĺž vysielacieho systému, ktoré detekujú slabé signály a zosilňujú ich.

RESOLUTION (rozlíšenie kamery): Rozlíšenie kamery sa udáva v počte TV riadkov. Pre č/b kamery je štandardné rozlíšenie od 380 do 450 TV riadkov a vysoké rozlíšenie okolo 580 TV riadkov. Farebné kamery majú štandardné rolíšenie pri 320 až 350 TV riadkov a vysoké rozlíšenie pri počte TV riadkov okolo 450.

REMOTE SWITCHERS (diaľkové spínače): video-spínač so základnou spínacou krabicou, ktorej ovládač môže byť umiestnený na vzdialenom mieste a signály prenáša cez kábel.

REPEATER (zosilňovač): zariadenie, ktoré zosilňuje a potom opätovne vysiela signál.

RISE-TIME (doba nábehu): čas vyžadovaný pre dovedenie impulzu z 10% na 90% jeho celkovej amplitúdy.

RS170: video-formát pre USA – 525 riadkov, 60Hz.

RS232: počítačový termín pre komunikačné siete.

RS422: počítačový termín pre komunikačné siete.

RS485: počítačový termín pre komunikačné siete.

RX: príjmové zariadenie.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info